TRÄFFAR SOM ÄR PÅ G

 

17 oktober, kl 18.00 - 21.00
Plats: Läroverket
Vi träffas för att göra kniv och vara sociala.
Kom och köp knivmaterial, försäljare kommer.
Medtag eget fika.

 
24 oktober, kl 18.00 - 21.00
Plats: Läroverket
Vi träffas för att göra kniv och vara sociala. Medtag eget fika.